Bina, cephe ve dekoratif cam tasarımlarımızla ülkemiz inşaat sektörüne kaliteli hizmet vermek, sektörümüzdeki yenilikleri izleyerek, müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek,

İnsana verdiğimiz değeri, hizmetlerimizden personel yönetimimize kadar, çalışan memnuniyeti ve toplum refahı doğrultusunda ilke edinmek,

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre mevzuatları ve standartlara uymak,

Tüm çalışmalarımızda iş kazalarının, meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışan sağlığının korunması amacıyla gereken tüm tedbirleri almak ve alınan tedbirlerin performansını izlemek,

Çevreye duyarlı bir kuruluş anlayışıyla tedarikçilerimizi çevreye duyarlı kuruluşlardan seçmeğe özen göstermek, çalışanlarımıza ve müşterilerimize çevre bilincini aşılamak, kurduğumuz atık yönetimi sistemi ile ülke doğası ve ekonomisine katkı sağlamak,

Faaliyetlerimizi yürütürken, kaliteli, ilk defada, zamanında ve her zaman doğrusunu yapma arzusuyla çalışmak,

Entegre yönetim sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmek,

Politikamızdır.

Necdet Özdemir
Yönetim Kurulu Başkanı